Executare silită

de Soneriu Casian

Executarea silită reprezintă o procedura reglementata de lege prin care se asigura, cu ajutorul forței de constrângere a statului, realizarea drepturilor creditorului in cazul neîndeplinirii de buna voie a obligațiilor corelative in sarcina debitorului.

Din acest motiv asigurăm

  • Redactare cereri în justiție și căi de atac specifice normelor de executare silită .
  • Asistență juridică și reprezentare în cauze referitoare la :
  • redactare notificări și comunicarea acestora  prin intermediului executorului judecătoresc   pentru punerea în întârziere și încercarea de conciliere a părților  în vederea soluționării amiabile a cauzei;
  • redactare cereri executare în vederea recuperării creanțelor prin executarea silită respectiv prin executare silită mobiliară , imobiliară sau poprire ;
  • reprezentare creditor/debitor în faza de executare silită
  • redactare contestații la executare ,
  • redactare contestații la titlul executoriu,
  • redactare cereri de suspendare executare silită provizorie
  • asistare judiciară la deplasarea executorului la fața locului și la întocmirea actelor de executare silită
  • monitorizare dosar execuțional până la finalizarea acestuia atât pentru creditor cât și pentru debitor

INAPOI LA LISTA DE SERVICII