Dreptul familiei

de Soneriu Casian

Dreptul Familiei este reprezentat de totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopție și raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familii, în scopul ocrotirii și întăririi familiei.

Altfel spus Dreptul Familiei reprezintă ansamblul normelor juridice aplicabile relațiilor dintre persoanele unite prin filiație (de exemplu, un copil și mama sau tatăl său) sau prin căsătorie (sau parteneriat declarat).

Din acest motiv acordăm

 • Consultanță , redactare cereri în justiție și căi de atac specifice raporturilor juridice de familie
 • asistență juridică și reprezentare în orice faza procesuală, la toate instanțele judecătorești în cauze referitoare la:
 • adopție
 • partaj de bunuri comune;
 • partaj de bunuri coachiziție( concubinaj) ;
 • divorț;
 • stabilire pensie de întreținere;
 • stabilire paternitate;
 • tăgada paternitate;
 • stabilire program de vizitare minor;
 • stabilire domiciliu minor.
 • Punere sub interdicție
 • Ordine de protecție împotriva membrului de familie care pune în pericol viața victimei prin acte de violență
 • Ordonanțe președințiale
 • Răspundere părintească
 • Tutelă și curatelă

INAPOI LA LISTA DE SERVICII