Drept civil și litigii între profesioniști

de Soneriu Casian

Dreptul civil este acea ramură de drept ce reglementează relațiile social-patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau juridice ce se află pe poziții de egalitate juridică, chiar când una dintre părți este statul (ca persoană privată și nu ca autoritate publică).
Din acest motiv acordăm:

 • Consultanță judiciară, redactare de cereri în justiție și căi de atac specifice raporturilor juridice de drept civil și cele încheiate între profesioniști.
 • Asistență juridică și reprezentare în orice fază procesuală, la toate instanțele judecătorești în cauze referitoare la:
 • retrocedări pe cale administrativa sau judecătorească;
 • acțiuni CEDO
 • revendicări imobiliare si mobiliare;
 • simulație;
 • grănițuire;
 • fond funciar;
 • partaj bunuri comune;
 • partaj succesoral;
 • acțiuni in anulare a actelor juridice;
 • acțiuni in constatarea unui drept;
 • ieșiri din indiviziune;
 • acțiuni posesorii;
 • evacuări;
 • excepții de neconstituționalitate;
 • contestații la executare;
 • uzucapiune si accesiune imobiliara;
 • rezoluțiune/reziliere contracte;
 • acțiuni privind dreptul de servitute;
 • tranzacții;
 • ordonanță de plata;
 • litigii cu valoare redusă;
 • ordonanțe președințiale ;
 • rezoluțiune/reziliere contracte între profesioniști;
 • alte litigii între profesioniști ;
 • redactare cereri de recuperare creanțe atât între persoane fizice cât și între profesioniști
 • consultanță și redactare a unor clauze specifice contractelor civile  spre exemplu :
 1. vânzare-cumpărare;
 2. donație;
 3. închiriere;
 4. comodat;
 5. împrumut;
 6. întreținere.
 7. Contracte civile nenumite în funcție de raportul juridic existent între părți.
 • Redactare de notificări, concilieri, medieri, antecontracte de vânzare-cumpărare
 • Acte de societate: înființare, lichidare, fuziune, modificări ale actelor constitutive, acorduri legale pentru funcționarea firmei
 • Asistare in fata Registrului Comerțului, precum si reprezentare in fata instanțelor judecătorești in litigiile comerciale si civile(Noul Cod Civil si Codul de Procedura Civila)
 • Înființarea de asociații, cluburi sportive și fundații non-profit conform legislației în vigoare .
 • certificare de documente, atestare identitate părți și conținut (data certa)

Reprezentare client în fața OCPI, BCPI pentru intabularea dreptului de proprietate , notarea unor acte în cartea funciară, eliberarea de documente din arhiva OCPI , BCPI , eliberarea documentelor premergătoare unor litigii cu privire la cartea funciară

INAPOI LA LISTA DE SERVICII