Despre cabinet

de Soneriu Casian

Despre cabinet

CABINET DE AVOCAT ROTARU MARCELA FELICIA s-a înființat la data de 26.03.2010 prin Hotărârea Baroului Sibiu nr. 455 din 26.03.2010 .

Sediul legal  al cabinetului este din acel moment  în localitatea Mediaș, str. Mihai Eminescu nr. 7, județul Sibiu în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor la etajul 1 .

Cabinetul de Avocat Rotaru Marcela Felicia acordă conform prevederilor art. 3 din Legea 51/1995 actualizată următoarele

– consultații și cereri cu caracter juridic;

– asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice, în condițiile legii;

– asigură redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare;

– asigură asistarea și reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fața altor autorități publice cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor încheiate;

– oferă apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină;

– efectuează activități de mediere; activități fiduciare desfășurate în condițiile Codului civil;

– în temeiul unui nou contract de asistență juridică poate  stabili temporar sediul pentru societăți la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate.

Cu o experiență juridică de peste 10 ani de zile prin vastitatea problemelor  juridice abordate Cabinetul de Avocat Rotaru Marcela Felicia acordă consultanță judiciară lunară  atât  persoanelor juridice de drept privat  respectiv societăților comerciale  cât și persoanelor juridice de drept public  respectiv instituțiilor publice  .

Totodată un număr considerabil din portofoliul clienților cabinetului îl reprezintă  și persoanele fizice datorită  domeniilor de activitate acoperite respectiv  drept civil , drept penal, dreptul familiei ,  drept execuțional, drept contravențional, dreptul muncii, dreptul asigurărilor civile, drept bancar , dreptul muncii și drept administrativ și fiscal.  Din portofoliul de clienți persoane fizice  o parte din aceștia au ales forma de colaborare a unui abonament lunar de consultanță practicat în țările occidentale .

Considerăm că orice problemă are o rezolvare și din acest motiv în sprijinul clienților noștri, pentru rezolvarea într-un mod profesional  și optim a litigiilor, în cei zece ani de activitate  Cabinetul de Avocatura  a selectat cei mai buni profesioniști colaborând doar  cu notari publici, experți judiciari, executori judecătorești, firma de cadastru și tranzacții imobiliare, firma de consultanta financiar-contabila și traducători autorizați care abordează problemele juridice ale clienților cu seriozitate .