Contencios administrativ și fiscal

de Soneriu Casian

Aceasta ramură jurisdicțională reglementează  ansamblul căilor de atac împotriva  actelor administrative ,titlurilor de creanță și a altor acte administrative fiscale, prin care se solicită diminuarea sau anularea impozitelor, taxelor, contribuțiilor, datoriei vamale, precum și a majorărilor de întârziere ori a altor sume constatate și măsuri aplicate de organele administrative fiscale centrale și/sau locale, care se soluţionează după o procedură specială de către organele administrative și instanțele judecătorești

Din acest motiv acordăm

-Redactare cereri în justiție si căi de atac specifice raporturilor  juridice administrative și fiscale

( litigii împotriva casei de pensii , litigii împotriva actelor administrative nelegale , autorizații de construcții , autorizații de demolare, achiziții publice )

– consultanță judiciară în aplicarea normelor comunitare în această materie juridică( restituirea taxelor încasate în contradicție cu normele comunitare )

-Asistență juridică și reprezentare în orice fază procesuală, la toate instanțele judecătorești și în fața tuturor autorităților publice  în cauze referitoare de contencios administrativ și fiscal

-Consultanță judiciară instituții publice în materia aplicării codului administrativ la nivelul unității administrativ teritoriale  atât pentru unitatea administrativ teritorială cât și pentru persoane fizice

-Redactare excepții de nelegalitate și proceduri prealabile

– Asistență juridică și reprezentare în orice fază procesuală, la toate instanțele judecătorești în cauze referitoare la actele încheiate de către organele fiscale .

-Reprezentare  și consultanță justițiabili în fața organelor de inspecție fiscală.

-Reprezentare  și consultanță debitori în fața  executorilor  fiscali.

INAPOI LA LISTA DE SERVICII