PROCEDURA DE OBȚINERE A CERTIFICATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

de Avocat Rotaru Cabinet
0 comentarii

Având în vedere  declararea pandemiei declanșate de virusul SARS-COV2 de către Organizația Mondială a Sănătății  și starea de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020  de Președintele României,  Guvernul României  ținând cont de toate contextul economic dificil afectat prin  ordonanțele militare care au afectat  întregul mediu de afaceri și implicit operatori economici a venit în sprijinul acestora prin crearea unei proceduri menite să sprijine mediul de afaceri  prin eliberarea unui certificat pentru situații de urgență .

Astfel la data de 25.03.2020  s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 248/2020 Ordinul  nr. 791/2020 al Ministerului Economiei , Energiei și Mediului de Afaceri  procedura   privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Certificatele pentru situații de urgență sunt clasificate în funcție de modalitatea de impact asupra operatorilor economici în două forme

  1. a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;
  2. b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Scopul eliberării acestui certificat pentru situații de urgență constă în aceia de a fi utilizat în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii.

Depunerea documentelor se va face exclusiv electronic pe platforma http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării , operatorul economic putând opta doar pentru un singur  tip de certificate pentru situații de urgență atașând obligatoriu următoarele documente

  1. a)datele de identificare;
  2. b)declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite de tipul de certificat solicitat respectiv dacă operatorul economic a fost forțat la închiderea totală sau parțială a activității sau ca urmare a masurilor dispuse de către Guvernul României  s a cauzat diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către un  împuternicit desemnat în acest sens.

Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele  referitoare la datele de identificare și documente privind autorizarea activității.

Modelul declarației pe propria răspundere va fi un model tip care se postează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Lipsa semnături electronice conduce la nulitatea cererii și imposibilitatea eliberării certificatului pentru situații de urgență din acest motiv este obligatoriu ca operatorii economice să se adreseze persoanelor abilitate de a deține semnătura electronică pentru validitatea cererii de eliberare a certificatului pentru situații de urgență .

Important de reținut este că Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenței stării de urgență în România, CSU sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.

După depunerea cererilor pentru eliberarea certificatelor pentru situații de urgență se vor desfășura acțiuni de inspecție și control desfășurate de către organele abilitate iar acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către solicitanți.

Dacă organele de control vor  identifica suspiciuni rezonabile privind obținerea CSU cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situației reale de drept și/sau de fapt a solicitantului acestea vor sesiza organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.

Platformei electronică http://prevenire.gov.ro/ va deveni operațională la data de  30 martie 2020 respectiv în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Ordinului  nr. 791/2020 al Ministerului Economiei , Energiei și Mediului de Afaceri .

You may also like

Lasă un comentariu